OGŁOSZENIE!!!!!!!
Zgodnie z informacją podaną przez Dział Nauczania, z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w dniach od 27.03.2021 r. do 11.04.2011 r. zajęcia dydaktyczne zaplanowane w trybie rzeczywistym będą odbywać się w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo, decyzją Rektora PCz, dni od 6.04.2021 r. do 9.04.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników PCz.

19 lutego br. w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2020. Ze względu na panującą epidemię spotkanie zostało podzielone na dwie części z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przedstawiciele uhonorowanych zespołów pracujących nad wyróżnionymi wynalazkami odebrali medale, które wręczył prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz.
Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) to jedna z największych wystaw w Azji. Dla wynalazców jest doskonałą platformą do prezentowania badań, przedstawiania pomysłów i dzielenia się poglądami z uczestnikami z ponad 26 krajów i ponad 500 zgłoszeniami. Misją wystawy jest łączenie innowacyjności z przedsiębiorczością. Wynalazki prezentowane na Targach brały udział w konkursie wynalazków oraz osobnym konkursie designu. W konkursie wynalazków zgłoszenia były oceniane przez jury w 18 różnych kategoriach (takich jak: przemysł samochodowy i transport, urządzenia audio-video, biotechnologia, zdrowie i medycyna, przemysł, środowisko naturalne, energia odnawialna itp.). W konkursie designu - w 12 różnych kategoriach, takich jak np. design w sztuce i rękodziele, design przemysłowy, design w multimediach, komunikacja wizualna i inne.

Wśród odznaczonych medalami nie zabrakło naukowców z naszej Katedry.

Srebrny medal zdobył zespół badawczy dr hab. inż. Krystyna Malińska, prof. PCz, dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz, dr inż. Tomasz Stachowiak, mgr inż. Agnieszka Pudełko, mgr inż. Danuta Drożdż, dr Dorota Nowak. 

Temat wynalazku:

„Całkowicie biodegradowalne folie mulczowe z tworzyw sztucznych pochodzenia naturalnego z funkcjonalną warstwą wewnętrzną”.

k4

k2

k1