Aktualnie nasz Wydział prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów podyplowych:

 Odnawialne źródła energii (OZE)

Dwusemestralne studia podyplomowe Odnawialne źródła energii organizowane są przy współpracy Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów:  październik 2021 r. - czerwiec 2022 r. (2 semestry - 154 godziny)

Opłata za semestr: 1 450,00 PLN (za dwa semestry 2900,00 PLN)

Osoba do kontaktu: dr inż. Renata Włodarczyk, tel. +48 692 368 707 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresowane dla:
a) nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych i technikach energetycznych i pokrewnych,
b) pracowników sektora energetycznego związanego z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, eksploatacją instalacji OZE, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności,
c) pracowników jednostek samorządowych wydziałów związanych z branżą ochrony środowiska i energetyki
d) absolwentów studentów I stopnia na kierunkach inżynieria środowiska, ochrona środowiska, zarzadzaniem środowiskiem, energetyka i pokrewnych.

Zakres tematyczny:
Program studiów podyplomowych obejmuje zakresy tematyczne, które bezpośrednio dotyczą założeń Polityki Energetycznej Polski:
a) w aspekcie ogólnym: Struktura Krajowego Systemu Energetycznego i Systemów elektroenergetycznych, Aspekty prawne dotyczące zasad wykorzystania OZE w produkcji energii w Polsce i Unii Europejskiej, Przepisów prawa BHP w systemach OZE, Społeczności energetycznych;
b) w zakresie szczegółowym: Niezawodność i jakość energii, Metrologia i pomiary wielkości nieelektrycznych, Technologii montażu oraz eksploatacji instalacji z wykorzystaniem OZE, Użytkowanie i diagnostyka urządzeń w systemach OZE, Energetyka wiatrowa i wodna, Fototermiczna konwersja energii i instalacje fotowoltaiczne, Technologia wytwarzania i wykorzystania wodoru, Energetyczne wykorzystanie biomasy oraz Technologie produkcji biopaliw, Energia geotermalna i pompy ciepła, Magazynowanie energii.

Wymagania stawiane kandydatom:
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżynieria, magistra inżynieria, magistra lub tytuł równorzędny o tematyce związanej z kierunkami:
• inżynieria środowiska,
• ochrona środowiska,
• zarzadzaniem środowiskiem,
• energetyka i pokrewnych.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:
• Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe (do pobrania)
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• Poświadczona przez uczelnię kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. J. H. Dąbrowskiego 73
42-201 Częstochowa,
Z dopiskiem Studia podyplomowe Odnawialne źródła energii

Termin składania dokumentów:
21 czerwca 2021 - 20 września 2021

 W razie pytań proszę dzwonić:
dr inż. Renata Włodarczyk, tel. +48 692 368 707