Studia podyplomowe:

„Chemia analityczna w ochronie środowiska, przemyśle i energetyce”, które pozwalają poszerzyć wiedzę i praktyczne zastosowanie chemii analitycznej;

„e-Energetyka konwencjonalna i odnawialna”, dające wiedzę na temat planowania, oceny i organizowania
przedsięwzięć w energetyce - studia realizowane są w trybie on-line;

„Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami” - poszerzające kwalifikacje z tego zakresu.