„Uniwersytet Przyjaznego Środowiska”

Z dniem 01.02.2017 roku na Wydziale Infrastruktury i Środowiska rozpoczął działalności młodzieżowy uniwersytet tzw. „Uniwersytet Przyjaznego środowiska”. Przedsięwzięcie to wiąże się z realizacją trzeciej misji uczelni czyli pozytywnego kształtowania wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja nauki wśród lokalnej społeczności.

Pracownicy Wydziału Infrastruktury i Środowiska przygotowali warsztaty naukowe oraz wykłady dedykowane uczniom szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

18119515_1737021376590027_5425269903441471131_n
17795847_1727054350920063_3827740403561037535_n
18119031_1736864699939028_1962904716722330101_n
18119607_1737021156590049_1704873999144979845_n
18119572_1737021189923379_5869495059687444271_n
18194213_1737021333256698_1141622634644435199_n


Cykl zajęć dedykowany uczniom klas I-III oraz IV-VI to EKOPOZYTYWNI. Tematyka warsztatów dotyczy zagadnień szeroko rozumianej ochrony środowiska. Warsztaty zostały podzielone na cztery duże bloki tematyczne – MODUŁY:

 • Woda wokół nas
 • Dobre rady na odpady
 • Postaw na glebę
 • Mamy w sobie dobrą energię
16602749_1397403766957825_6180233160983973518_n

Zajęcia przygotowane dla młodzieży ponadgimnazjalnej realizowane są w ramach warsztatów- EDUPOZYTYWNI a ich tematyka będzie dotyczyła zagadnień związanych z:

 • biotechnologią (biologia, chemia, genetyka),
 • inżynierią środowiska
 • energetyką.

Patronat nad Uniwersytetem Przyjaznego Środowiska objął Prezydenta Miasta Częstochowy- Krzysztof Matyjaszczyk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

I edycję cyklu zajęć w ramach EKOPOZYTYWNI prowadzi się we współpracy ze Szkoła Podstawowa nr 38 im Zamenhofa. Podczas uroczystego rozpoczęcia uczniowie klas II otrzymali indeksy, które wręczyła im Pani Dziekan Prof. dr hab. inż Małgorzata Kacprzak. Zostały przyznane również nagrody oraz dyplomy za udział w konkursie plastycznym "Przyjazne środowisko”. Dzieciaki wysłuchały również wykład dotyczący wody pitnej poprowadzonego przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mgr Dariusza Roszka.

W ramach działania EDUPOZYTYWNI w jednodniowych warsztatach wzięli udział uczniowie min. z:

 • Radomska,
 • Kluczborka,
 • Bełchatowa,
 • Piotrkowa Trybunalskiego
 • Herberciaki z Częstochowy,
 • I L.O. im. J. Słowackiego z Częstochowy,
 • Kamienicy Polskiej

Specjalnie dedykowany cykl siedmiu zajęć warsztatowych z biotechnologii środowiska przygotowano dla 70 uczniów z IV klas III L.O. im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie. Po warsztatach odbył się test wiedzy. Dla najlepszych uczniów ufundowano nagrody. Osobą odpowiedzialną za ten cykl zajęć była dr Anna Grobelak.

Koordynatorami Uniwersytetu Przyjaznego Środowiska jest dr inż. Renata Włodarczyk oraz dr inż. Anna Kwarciak-Kozłowska. Jego współtwórcami również są dr Anna Grobelak, dr in. Krzysztof Fijałkowski, dr Małgorzata Worwąg, dr inż. Anna Grosser oraz dr Monika Gałwa-Widera.

Osobami prowadzącymi również zajęcia warsztatowe w ramach obu działań jest dr hab. inż. Ewa Stańczyk-Mazanek, dr Dorota Nowak, dr inż. Elżbieta Sperczyńska, dr inż. Beata Karwowska i dr hab. inż. Agata Rosińska.